JOIN OUR MAILING LIST{{item.currency}} {{pricing}}

{{item.currency}} {{pricing}} {{item.currency}} {{item.normalPrice}}{{item.currency}} {{pricing}} - Out of Stock

Rest does not lie somewhere else; it is on your threshold. It comes as a gift of grace from within and not from the outside. It is not given through material things; you carve it into your life every moment you broaden your faith in Him who said: "Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest" (Mat. 11:28). [John van der Berg, translated from the original Afrikaans].

Rus is nie elders nie; dit is op jou drumpel. Dit kom as genadegawe van binne af, nie van buite nie. Dit word nie deur stoflike dinge gegee nie; jy kerf dit elke oomblik in jou lewe in, met elke verruiming van geloof in Hom wat gesê het: "Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee" (Mat. 11:28). [John van der Berg, 'n Rusplek langs die pad]

Back Back to top