JOIN OUR MAILING LIST{{item.currency}} {{pricing}}

{{item.currency}} {{pricing}} {{item.currency}} {{item.normalPrice}}{{item.currency}} {{pricing}} - Out of Stock

Work should be embodied love. Those who do not work with love, leave the mark of their rejection on the work of their hands, and therefore it is without beauty and without durability. [John van der Berg, translated from the original Afrikaans].

Werk behoort liefde te wees wat gestalte gekry het. Dié wat nie met liefde werk nie, laat die merk van hulle afkeur op die werk van hulle hande, en daarom is dit sonder skoonheid en sonder duursaamheid. [John van der Berg, Ook Die Klein Dingetjies].

Back Back to top