JOIN OUR MAILING LIST

Download
Die Eindtydprofesie Van Jesus (Gratis Boek)


Die Eindtydprofesie Van Jesus (Gratis Boek)

Moderne media het ‘n diepgaande impak gehad op die verspreiding van Bybelkennis deur die wêreld. Dis onvermydelik dat Jesus se eindtydprofesie ‘n belangrike plek inneem in prediking, leringe, boeke en multimedia. Die skrywers het weer gaan kyk na hierdie profesie in Mattheus 24, Markus 13 en Lukas 21. Elke gedeelte is bestudeer binne die konteks van die oorspronklike lesers of toehoorders se begripsomgewing en in ‘n relatief beknopte boek vir die gemiddelde leser vervat.


Image Preview:

Preview Image


Back Back to top