JOIN OUR MAILING LIST

Download
Ek Leer Dit Uit Die Bybel


Ek Leer Dit Uit Die Bybel

Hierdie boek is ʼn bloemlesing van artikels grondliggende geloofskwessies wat die afgelope dekade die lig gesien het uit my en my wederhelf, Martie, se soeke na die onverfilosofeerde waarheid in die Bybelteks. Omdat die artikels nie noodwendig in ʼn bepaalde volgorde geskryf is nie, het die gedagte ontstaan omverbandhoudende onderwerpe in bloemlesings  saam te groepeer. Soortgelyke voorstelle is ook mettertyd deur vriende en ander kennisse gemaak.Back Back to top