JOIN OUR MAILING LIST

Download
Sny Die Woord Reguit (3de uitgawe)


Sny Die Woord Reguit (3de uitgawe)

Die skrywers het gepoog om ‘n boek daar te stel wat akkurate verstaan van die Skrifte fasiliteer. Hulle bespreek basiese, belangrike beginsels om in ag te neem by Bybellees en vestig die aandag op talle verdraaiings van filosofiese praktyke, asook foute weens subjektiwiteit in Bybelvertalings. Enkele belangrike terme en uitdrukkings word ten slotte as voorbeelde bespreek. Die kort boek sal nie die nie-akademiese leser oorweldig nie, maar tog ook stof tot nadenke vir akademiese lesers gee.Back Back to top